telefon 732402162                        mail: strasekjiri@seznam.cz

Původním povoláním jsem zdravotník, pracoval jsem u Záchranné služby v Klatovech.

Od roku 2005, profesionálně od roku 2011,pracuji pro  Plzeňské  biskupství v pozici fotografa  .

 Dlouhodobě spolupracuji s informačním serverem Šumavanet.cz,


Rovněž spolupracuji s Galerií Klenová, kde fotografuji  výstavy, vernisáže a jednotlivé exponáty Galerie.

Pro Klatovy fotím kalendáře a fotografie pro potřeby města.


Spolupracuji s médii s křesťanskou tematikou

Fotografuji produktové fotografie, např. sklo, keramiku, staré pivní láhve.

Fotografuji křty, svatby v kostele, první svaté přijímání, mše svaté a také pohřby.